Kontakt

logoJU Dječije obdanište “Hasnija Omanović” Cazin
Kontakt osoba: Alma Japić
Adresa: Zuhdije Žalića bb
Poštanski broj: 77220
Opština/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263118960004
Telefon: 037 514 218
Faks: 037 514 014
Elektronska pošta (e-mail): djecijeobdaniste.cazin@bih.net.ba

Comments are closed.