Ispitivanje djetetovog govora-posjeta logopeda-defektologa,Dr.sci.Nermina Toromanović

Dana,27.novembra 2015.g.u JU Dječije obdanište”H.Omanović”Cazin,izvršen je pregled 84 djeteta,gdje je u cilju preventivnog ispitivanja dječijeg govora,Dr.sci.Nermin Toromanović utvrdio da nema težih govorno-jezičkih poremećaja.O daljim koracima u smislu rehabilitacije i savjetovanja djece od strane logopeda roditelji će biti naknadno obavješteni.

preventivniPregled_7-1024x576

Comments are closed.